W trakcie korzystania przez Państwa z witryny www.odkryjnaturel.pl automatycznie zbierane są Państwa dane takie jak numer IP oraz cookies, które dotyczą technicznego funkcjonowania witryny i obsługi połączenia oraz służą prowadzonej statystyce. Pozostałe dane tj. imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mai udostępniane w trakcie rejestracji są niewidoczne dla osób trzecich oraz nie są przekazywane osobom trzecim .

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep www.odkryjnature.pl  oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.odkryjnature.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

Zarejestrowany użytkownik może, bez podania przyczyny, w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta, co Administrator obowiązany jest wykonać niezwłocznie.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora nadużycia Regulaminu, Konto Zarejestrowanego użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń. Usuwając Konto Zarejestrowanego Użytkownika Administrator usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.

W przypadku podania danych osobowym możecie je Państwo zmienić i w tym celu należy skontaktować się z administratorem strony za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@odkryjnature.pl. Nie można zmienić danych udostępnionych automatycznie w związku zainicjowanym połączeniem.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności. Ewentualna zmiana nastąpi poprzez opublikowanie zmienionej polityk prywatności na stronie www.odkryjnature.pl

Podmiotem zbierającym dane jest:

DECOFAKTURA TOMASZ BIELAK z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Pod Blankami 21 kod pocztowy 85-034